Liturgische tuin

Naar toerist info Zeddam

Braamt

's-Heerenberg

Beek

Stokkum

 Zeddam

Hotels

Campings

Restaurants

Lunchroom-Cafétaria

Bed & Breakfast

Café

Bezienswaardigheden

Bijbel/Pluk -Tuin - Liturgische tuin

bij het Imminkhuis ( bovendorpsstraat)

Door de eeuwen heen hebben bloemen planten bomen een rol gespeld in de christelijke traditie. In de Bijbel worden ze onder meer gebruikt voor voedsel, kleding, geneesmiddel, bouwmateriaal, cosmetica en ook voor religieus gebruik, zoals zalfolie en als reukoffer. Sommige platen hebben een symbolische functie gekregen omdat ze een bepaald beeld oproepen. Ook werden planten met de Bijbel en het geloof verbonden door volksnamen, verhalen en legenden. Uitgangspunten voor deze tuin: 1 Bij de indeling en de plantenkeuze is uitgegaan van de specifieke betekenis in de christelijke traditie . 2 Zo veel mogelijk planten waarvan ook geplukt kan worden voor bloemstukken in de kerk. 3 Bij de keuze van de planten is rekening gehouden met het onderhoud en het klimaat. Symbolieken Kruis(looppad) -Het symbool van het christelijk geloof. Het teken van lijden en opstanding van Jezus. Cirkel(looppad)-Een cirkel verwijst naar God en symboliseert eeuwigheid en volmaaktheid. Aan een cirkel is geen begin en einde. Steen(in de cirkel)-Fundament. geloofszekerheid: beeld van Jezus zelf als de steen die tot hoeksteen wordt ( Matth. 21 :42) Levensboom(in het midden)-Beeld van leven ".. ..daarbij was ook de boom van het leven midden in de tuin en de boom van kennis van goed en kwaad."(Gen. 2: 9) ln de bordes zijn de kleuren van het kerkelijk jaar in grote lijnen gevolgd: een vak voor Advent en Kerst een vak voor de Veertigdagentijd en Goede week: een vak voor Pasen. Hemelvaart aangevuld met o.a. balsemkruiden een vak voor Pinksteren en Drievuldigheid De vakken zijn verder ingevuld met: a. planten die herinneren aan de Bijbel b. platen met een bepaalde symbolische betekenis in de christelijke traditie c. planten met volksnamen d. planten om van te plukken Deze tuin wordt door vrijwilligers bijgehouden Neem gerust een kijkje in de tuin en rust eventueel een weinig op de bank. Voor informatie en

 rondleiding na afspraak : 0314 -323985