Protestantse Kerk

Naar toerist info Zeddam

Braamt

's-Heerenberg

Beek

Stokkum

 Zeddam

Hotels

Campings

Restaurants

Lunchroom-Cafétaria

Bed & Breakfast

Café

Bezienswaardigheden

Protestantse Kerk Zeddam deze kerk is een gemeentelijk monument en gebouwd in 1811.

In de kerk bevindt zich naar men aanneemt het enig Jacob Courtain orgel in Nederland.

Dit orgel is een rijksmonument. Naast de kerk staat de pastorie en het kerkelijk centrum het Imminkhuis.

Bijbel/PlukTuin  klik hier!

 

Adressen en telefoonnummers werkgroepleden

 Sijnie Heuvel, Plantsoensingel Zuid 29, ’s-Heerenberg; tel. 0314-663924

Marina Dauwerse, Oude Doetinchemseweg 47a, ’s-Heerenberg; tel. 0314-665044

Gerry Vreuls, Kilderseweg 25, Zeddam; tel. 0314-652307

Jan Roseboom, Diekmansweide 29, ’s-Heerenberg; tel. 0314-661819

Sylvia Kupers, Don Rualaan 33, ’s-Heerenberg; tel. 0314-661659

Elly Brouwer, De Zandakkers 8, ’s-Heerenberg; tel. 0314-661981

Marjan en Bart Bosman, Schoolstraat 14, Beek; tel. 0316-532624

Kerk

De protestantse kerk van Zeddam bevindt zich op de hoek van: Bovendorpsstraat en de Ettemastraat  Na de reformatie was vanaf 1596 tot 1810 de Oswalduskerk eigendom van en in gebruik bij de Gereformeerde gemeente Zeddam.

Kerkelijk centrum

In 1852 sticht ds. Willem Arnold Immink met Rutger Jan Casper Verboom en Johannes Herman Boeseken een fonds met als doel “Hulpbetoning aan de hervormde jongeren” om een ambt te leren voor een beter bestaan in de maatschappij.
Na het overlijden van de laatste oprichter, ds. Immink, wordt het fonds beheerd door de kerkrentmeesters en krijgt het de naam “Imminkfonds”.
In het fonds vloeien de rente opbrengsten van de aangekochte woning aan de Ds. Van Dijkweg in Doetinchem en gelden verworven uit vele acties.
Het in 1931 gebouwde vergaderzaaltje aansluitend aan de pastorie, voldoet in 1970 niet meer aan de eisen van de tijd.
Door verkoop van het huis in Doetinchem, komt er geld beschikbaar voor het bouwen van een nieuwe zaalaccommodatie. Het gebouw krijgt de naam “Het Imminkhuis”, genoemd naar de oprichter van het fonds.

Historie

In 1598 wordt de eerste protestantse preek in Zeddam onder leiding van ds. Caspar Sollingius, ook predikant te ’s-Heerenberg, gehouden. Niet in de Oswalduskerk, want dat was een ruïne, maar onder een grote lindeboom. Pas na 1604 werden activiteiten ondernomen tot herstel van de middeleeuwse kerk.
Op gezag van koning Lodewijk Bonaparte ging, bij verdeling van de kerkelijke goederen, in 1810 de kerk weer over in de handen van de R.K. Parochie.
Na noodgedwongen gekerkt te hebben in de oude schuurkerk van de RK parochie en in een schuur van Jan Tervoert kan op 8 november 1811 door ds. Warnsinck een nieuwe kerk worden ingewijd voor de protestantse eredienst. Kosten: f 5020,-. De kerk komt te staan in de tuin van de oude pastorie
Oorlogsschade wordt in 1945 hersteld en in 1953 wordt het interieur opgeknapt.
In 1964 een dilemma. Wordt de kerk gerestaureerd of bouwen we nieuw?
Het werd restaureren in 1967. Tevens werden de bruine banken vervangen voor Oudhollandse knopstoelen. In een later stadium werd een verhoogd liturgisch centrum voor in de kerk aangebracht en in 1988 vijf kleine gebrandschilderde ramen geplaatst, vervaardigd door de heer Coolen.
In 2005 zijn aan weerszijden van de preekstoel twee glas-in-loodramen aangebracht, ontworpen door Willem Ormel. Het ontwerp is gebaseerd op Genesis 2:8-25 en handelt over het paradijs en op Openbaringen 21: 9-22 waarin het nieuwe Jeruzalem wordt beschreven.
De ontwerpen hebben de titel “De Reis" meegekregen.
In 2005 is het interieur van de kerk opnieuw opgeknapt. Bij het schilderwerk boven de preekstoel kwam een versiering te voorschijn, die jaren onder een witte verflaag verborgen had gezeten.
Een voorstelling uit Leviticus 16. Hierin wordt Aäron gewezen hoe hij het heiligdom binnen het voorhangsel mag binnen gaan. “Met een jonge stier ten zondoffer en een ram ten brandoffer”. De voorstelling is weer in ere hersteld.

Orgel

Op initiatief van ds. Warnsinck wordt voor de nieuwe kerk een orgel gezocht. De keus viel op een orgel uit het Kruisheren klooster te Emmerich. Het orgel bleek echter te groot voor de kerk in Zeddam en in overleg met orgelbouwer Nolting werd er geruild met het Courtain orgel uit de RK kerk te Doesburg, dat voor de toen groter gebouwde kerk in Doesburg te klein was. Courtain, orgelbouwer te Emmerich, bouwde in 1785 het Courtain orgel voor de kerk in Doesburg. Vanwege zijn opdracht een orgel te bouwen voor de Dom in Osnabrück, werd het Courtain orgel door zijn meesterknecht Johan Daniël Nolting geplaatst in Doesburg.
In 1813 vindt de ruiling van de beide orgels plaats. Het Courtain orgel wordt door meesterknecht Nolting geplaatst in de protestantse kerk van Zeddam en het orgel uit het Kruisheren klooster werd in de RK kerk te Doesburg opgesteld.
Het orgel in de protestantse kerk van Zeddam is het enige Courtain orgel in Nederland. In Hoog-Elten in Duitsland bevindt zich eveneens een Courtain orgel.
In 1970 is door orgelbouwer Flentrop uit Zaandam het orgel geheel gerestaureerd.
Het orgel is een rijksmonument.