Toerist  informatie  Montferland    e-mail: toeristsite@outlook.com

Braamt

's-Heerenberg

Beek

Stokkum

 Zeddam

Hotels

Campings

Restaurants

Lunchroom-Cafétaria

Bed & Breakfast

Café

Bezienswaardigheden

Disclaimer

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de webmaster. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is niet toegestaan. Niets van deze website mag op welke manier dan ook worden gekopieerd of gebruikt voor welk doeleinde dan ook behalve als nadrukkelijk en schriftelijk toestemming is verleend door de webmaster. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De webmaster is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Wij doen ons best u te voorzien van de juiste informatie maar daar wij daar voor een gedeelte afhankelijk zijn van anderen is onjuiste informatie niet altijd te voorkomen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De webmaster behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Wilt u meer informatie of hebt u op- of aanmerkingen over deze site?

 Neem dan vrijblijvend contact op via mail: info@ouwetaaie.nl